BAMBOO SUSHI

Contactinformation


Bamboo Sushi 

16 Hoa Sứ, Phường 7
Phú NhuậnHồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
10:30 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Ba
10:30 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Tư
10:30 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Năm
10:30 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Sáu
10:30 - 14:00
17:00 - 21:30
Thứ Bảy
10:30 - 14:00
17:00 - 21:30
Chủ Nhật
10:30 - 14:00
17:00 - 21:30